“THE CAMPUS” จับมือ “มหาวิทยาลัยรังสิต” ปั้นคอร์สเรียนออนไลน์ เพื่อผู้นำแห่งอนาคต

“THE CAMPUS” จับมือ “มหาวิทยาลัยรังสิต” ปั้นคอร์สเรียนออนไลน์ เพื่อผู้นำแห่งอนาคต

ผู้นำยุคใหม่ต้องมีมากกว่าแค่ประสบการณ์ “มหาวิทยาลัยรังสิต” จับมือ “THE CAMPUS” ชูวิสัยทัศน์ที่ไม่ใช่แค่การเรียนออนไลน์

“THE CAMPUS” จับมือ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร” เปิดมิติใหม่ของการเรียนรู้ ปูทางสู่ทักษะที่ตลาดแรงงานมองหา

เปิดมิติใหม่ของการศึกษา “THE CAMPUS” ร่วมกับ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร” พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่เป็นมากกว่าคอร์สเรียนออนไลน์

เดอะ แคมปัส ก้าวข้ามทุกขีดจำกัดของการเรียนไปสู่ยุคใหม่ของการศึกษา เข้มข้นด้วยเนื้อหาและหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัยชั้นนำ

“THE CAMPUS” (เดอะ แคมปัส) พาวัยเรียนและวัยทำงานก้าวข้ามผ่านวิกฤตโควิดอย่างมั่นใจ แพลตฟอร์มการเรียนรู้แห่งใหม่ที่ควบรวมการเรียนแบบห้องเรียนและแบบเรียนออนไลน์เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว

“THE CAMPUS” พา วัยเรียน-วัยทำงาน 
ก้าวข้ามผ่านวิกฤตโควิดอย่างมั่นใจ

“THE CAMPUS” พาวัยเรียนและวัยทำงานก้าวข้ามผ่านวิกฤตโควิดอย่างมั่นใจ ควบรวมการเรียนแบบห้องเรียนและแบบเรียนออนไลน์เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัว